kuzniawspomnien.pl

centrum sportu i kultury w postominie

centrum sportu i kultury w postominie Gospodarz prowadzi paraphanalia związanego z osiąganiem napoju wraz z trzepaczką, tkaniny i szufelka na liściach. Każdy z tych elementów ma specjalną nazwę japońskiej.

Narzędzia są oczyszczane, a następnie miska jest napełniony gorącą wodą. Gospodarz opróżnia miskę i ociera je ręcznikiem, zwany chakin. Każdy gość otrzymuje trzy miarki liści i jest umieszczony w misce komunalnego. jest zabrany w paście, a następnie dodatkowe dodaje się gorącą wodę. Gdy napój osiągnie konsystencję kremu, to jest przekazane do głównego gościa. Że łuki gości i akceptuje go podziwia miski, napoje z nim, a następnie po wycierając krawędź przechodzi do następnego gościa. Gdy każdy gość ma smak napoju, miska jest zwracany do hosta w celu oczyszczenia. Na zakończenie uroczystości goście cieszyć się rozmowy na temat ceremonii.

Ceremonia dotyczy więcej niż spożycia napoju. Jest to duchowa i honoruje materiały użyte do produkcji napoju, a także samego napoju.

Connor R. Sullivan jest bardzo zadowolony z azjatyckimi meble wystrój on i jego żona wybrała Internecie. Kazał Opatentowany stabilizowany kompleks lipidowy PCSO-524 azjatyckie meble herbata wystrój online swojego pokoju rodzinnym.

Artykuł napisany przez: