kuzniawspomnien.pl

kultura i sztuka w polityce spolecznej panstwa

kultura i sztuka w polityce spolecznej panstwa Nieustannie biorąc ciosy ze wszystkich stron, a nawet w ramach dialogu wartości.

Ogólnie rzecz biorąc, jeden napotyka dwa problemy do zrozumienia, jak rygorystyczne trzymać władzę epistemologicznego źródła, jak trzymać Jezusa Chrystusa.

1. Niemożność stwierdzające odpowiednio za pomocą pojęć i twierdzeń zasadę, która prezentuje się w formie osoby: Słowo Wcielone.

2. Niemożność mówiąc nic o tym osobę, która nie jest również w stosunku do konkretnego stanowiska w Kościele, historii i kultury jednego zobowiązuje się go opisać.

Albo ktoś akceptuje względność (materiał nieruchomości) lub metodę pozytywizmu biblijnej, wskazując na Nowym Testamencie i rezygnując wszystkie interpretację. Przyznaję moje tendencje do krewnego. Dzięki trwającej tragedii konieczności zaakceptować treść tajemnicy, co mam, to brzmi dla pozytywistycznego jakby, jestem siding z względności. Wtedy ci się skupić na materiale zobaczyć moje wypowiedzi jak opiaty stosowane głowy fałszywy # 147; # 148 ;. niewykształceni

I zamiast koncentrować się na tym, co Chrystus praktykował i nauczał: Miłość. Jego była podwójna miłość bliźniego, jak również Boga, a Jego etyka były dwa ogniska, # 147; Bóg, Ojciec i nieskończoną wartość duszy ludzkiej. Podwójne przykazanie, czy warunki określone pierwotnie czy jedynie potwierdzone przez Jezusa, bynajmniej nie stawia Boga i bliźniego na najwyższym poziomie, a dzięki pełnej decentralizacji były spowodowane każda. Sąsiad kładzie się na tym samym poziomie wartości, która na własny zajmuje walka jest tutaj. Plusem jest to, aby starać się porusza przepustkę # 145; miłował bliźniego swego jak siebie twego # 148; do # 147; wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem # 148.;

Produkt końcowy dla Jezusa # 146; był tam swoich Królestwo # 147; teoria etyki musi przyjść pod koncepcją uzupełnienia w przygotowaniu # 148.; Uzupełnianie jest odnowa moralna w perspektywie realizacji uniwersalnego perfekcji, otwarte pytanie to się dzieje wewnątrz lub poza czasem, ale to, co z pewnością jest jego com (ing).

Artykuł napisany przez: